۱-۲ تکنیک چشم های چسبنده

t2

چطور با نارنجک چشم هایت احساسات دیگران رو منفجر کنی ؟!

تکنیک 2 - از کل دوره

مدت زمان : 8 دقیقه

در بحث پیرامون این موضوع شرکت کنید

دیدگاه خود را بگذارید

avatar