۲-۴ تکنیک اون کیه ؟!

هنر گپ زدن برای بهبود ارتباطات مؤثر

چطور با آدم های مورد نظرت ملاقات کنی ؟!

تکنیک 13 از کل دوره

مدت زمان : 6 دقیقه

در بحث پیرامون این موضوع شرکت کنید

دیدگاه خود را بگذارید

avatar