۲-۳ تکنیک این چیه ؟!

هنر گپ زدن برای تقویت ارتباطات مؤثر

چطور کاری کنی که دیگران بخوان سر صحبت رو باهات باز کنن ؟!

تکنیک 12 از کل دوره

مدت زمان : 5 دقیقه

در بحث پیرامون این موضوع شرکت کنید

دیدگاه خود را بگذارید

avatar