۱-۷ تکنیک زندانی کردن بی قراری

t7

چطور در نظر دیگران آدم 100% مطمئنی به نظر برسی ؟!

تکنیک 7 - از کل دوره

مدت زمان : 7 دقیقه

در بحث پیرامون این موضوع شرکت کنید

دیدگاه خود را بگذارید

avatar