۲-۳ تکنیک این چیه ؟!

هنر گپ زدن

چطور کاری کنی که دیگران بخوان سر صحبت رو باهات باز کنن ؟!

تکنیک 12 از کل دوره

مدت زمان : 5 دقیقه

در بحث پیرامون این موضوع شرکت کنید

دیدگاه خود را بگذارید

avatar