پست تستی (از همه ی دسته بندی ها غیر دایره طلایی)

B1 T1 copy - Compress

موفقیت کلید شادی نیست، شادی کلید موفقیت است؛ اگر آنچه انجام می دهی دوست بداری، موفق خواهی بود موفقیت آدم های موفق این است که خرد خود را در کوره های ناکامی پیدا کرده اند. خرد حاصل از کامیابی بسیار اندک است.

در بحث پیرامون این موضوع شرکت کنید

دیدگاه خود را بگذارید

avatar